Dílo Zdeňka Lukáše

Detailnější katalog vokálních skladeb Zdeňka Lukáše naleznete zde.

Kantáty, mše a oratoria

Cultus amoris, op. 136
Kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů

Miserere mei, op. 144
Malá kantáta na slova středověké latinské studentské milostné poezie pro sólový bas, čtyřhlasý ženský sbor, klavír a triangl

Svítá, op. 169
Kantáta pro velký dětský sbor a komorní orchestr na verše V. Provazníkové

Praze, op. 174
Kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše M. Procházkové

Jsem této země zpěv, op. 194
Kantáta pro smíšený sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M. Procházkové

Aby svět voněl písní, op. 214
Kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr nebo klavír na text V. Fischera

Requiem per coro misto, op. 252
Pro velký smíšený sbor a capp.

Dies irae, op. 274
Oratorium na latinský text pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče na bicí nástroje

Lux aeterna, op. 294
Kantáta pro smíšený sbor a komorní orchestr

Radujme se všichni v Pánu!, op. 301
Vánoční mše k poctě J. J. Ryby pro smíšený sbor a orchestr na liturgický a lidový text

Skladby pro smíšený sbor

Měsíční noc, op. 17
Smíšený sbor na slova J. Seiferta

Kdybych obejít měl celý svět, op. 25a
Smíšený sbor a capp. na slova F. Branislava

Pět písní o lásce, op. 27
Smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie

Ranní písně, op. 29a
Na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr

Léto, op. 31
Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr

Zima, op. 33
Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Podzim, op. 35
Suita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie

Když si člověk zpívá, op. 35a
Heslo pro smíšený sbor na slova F. Fabiána

Parabolae Salomonis, op. 44
Cyklus pěti smíšených sborů na latinské texty Šalomounových přísloví

Modlitba, op. 59
Pro smíšený sbor, varhany a bicí na slova modlitby ghánských křesťanů

Judica me, Deus, op. 65
Smíšený sbor a capp. na latinský text Žalmu 43

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní, op. 71
Pět zpěvů pro smíšený sbor a klavír s bicími nástroji na verše A. S. Puškina

Blázen u cesty, op. 72
Čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb. rull. a triangl

Tváře lásky, op. 73
Cyklus pěti smíšených sborů s průvodem 2 trubek a bicích nástrojů

Dohráno a dozpíváno, op. 84
Píseň pro alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna

Vivat iuventus!, op. 86
Cyklus pro smíšený sbor se sóly a stereofonní magnetofonový pás na verše středověké latinské studentské poezie

Versos d‘amor i de comiat, op. 90
(Verše lásky a loučení) Pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

Hadroplet, op. 99
Cyklus sedmi smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích

Ignoratio dulcis, op. 105
Na verše studentské středověké latinské poezie pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek

Canti iuventutis, op. 109
Tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie

Veselá kopa, op. 143
Čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie

Podej mi ruku, op. 146
Osmihlasý smíšený sbor na verše M. Procházkové

Pocta tvůrcům, op. 147
Cyklus tří sborů s doprovodem houslí a klavíru na slova V. Fischera

Na horách, op. 156
Zpracování lidových písní pro smíšený sbor a capp.

České svatební písně, op. 156b
Smíšený osmihlasý sbor

V podzámčí, op. 170
Čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor

Cara mihi semper eris, op. 171
Smíšený sbor a capp. na slova latinské středověké studentské poezie

Dragouni, op. 183
Smíšený sbor a capp. na slova D. Ledečové

Buď zdráva písni, op. 191
Smíšený sbor a capp. na slova V. Fischera

S humorem, op. 205
Smíšený sbor na slova lidové poezie

Jan Ámos Komenský, op. 217
Smíšený sbor a violoncello na báseň J. Seiferta

Ama musicam – amor musicae!, op. 228
Čtyřhlasý smíšený (nebo ženský) sbor

Magna est vis veritatis, op. 231
Osmihlasý smíšený sbor a capp. na text L. A. Senecy

Liturgické písně, op. 236
Cyklus tří sborů pro baryton sólo a smíšený sbor a capp.

Třeba se spolu jednou pomilujem, op. 237
Smíšený sbor a capp. na verše M. Kohoutové

Quis potest dicere, op. 254
Smíšený sbor a capp. na text přísloví Šalomounova

Plynutí času, op. 255
Smíšený sbor s flétnou na verše V. Fischera

Pater noster, op. 263
Pětihlasý smíšený sbor a capp. na latinský překlad „Otčenáše“

Tuba mirum, op. 276
Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Praedicatio, op. 279
Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Oj, oj, oj, op. 288
Valašské písně pro smíšený sbor a capp.

Tavadavadava, op. 291
Etuda pro smíšený sbor

Sbohem a šáteček, op. 298
Smíšený sbor a capp. na verše V. Nezvala

Pod mostem Mirabeau, op. 307
Smíšený sbor a capp. na verše G. Apollinaira

Te Deum laudamus, op. 311
Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Alleluia, op. 321
Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Four sonnets, op. 330
Šestihlasý smíšený sbor a capp. na anglický text

Angelum pacis Michael, op. 332
Velký smíšený sbor a capp. na latinský text

Chansons populaires, op. 338

Skladby pro mužský sbor

Halekání chlapců, op. 29b
Pro mužský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Ommitamus studia, op. 50
Cyklus tří mužských sborů na texty staré latinské studentské poezie

Lode al canto, op. 94
Pro mužský sbor, sólovou violu a symfonický orchestr

Jaro se otvírá, op. 110
Cyklus pěti sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie

Pohádka, op. 165
Mužský sbor a capp. na slova V. Provazníkové

Když přišlo jaro, op. 200
Mužský sbor a capp. na český i německý text D. Ledečové

Ani sis neoblékl frak, op. 209
Mužský sbor, housle sólo, 3 tamburi na báseň D. Ledečové

Amica mea, op. 225
Cyklus mužských sborů s flétnou na latinské verše Šalomounovy „Písně písní“

Chorus Mysticus, op. 261
Pro dva čtyřhlasé mužské sbory a capp. na verše W. Goetha

Proverbium, op. 327
Mužský sbor a capp. na Šalomounova přísloví

Skladby pro ženský (dívčí) sbor

Jaro, op. 28
Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr

Dvě písně, op. 39
Pro ženský sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M. Kundery a lidové poezie

Zaříkání milého, op. 48
Pro ženský sbor, flétnu, kontrabas, tamb. picc. a tamb. rull.

Cantus studiosus, op. 89
Pro trojhlasý dívčí sbor, recitátora, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie

Otep myrhy, op. 101
Trojhlasý ženský sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na text neznámého autora ze 2. pol. 14. století

Hejdum dá, op. 114
Čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie

Kalendář, op. 118
Pro ženský sbor s 8 sólistkami, klavír, cembalo, housle a bicí na slova lidové poezie

Věneček, op. 135
Dívčí sbor na slova lidové poezie

Devět artikulí aneb Mandáto vládnutí žen, op. 145
Ženský sbor a sóla, baryton, flétna, 2 cl. B, cembalo, housle, cb. a bicí nástroje

Kravarky, op. 148
Čtyřhlasý ženský sbor s doprovodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova lidové poezie moravské

Čepení, op. 149
Čtyřhlasý ženský sbor a capp. na slova lidové poezie české

Jak by kdosi krásně hrál, op. 157
Tři písně pro trojhlasý dívčí sbor, flétnu a harfu na verše D. Ledečové

Holoubci, op. 159
Na slova lidové poezie s citacemi lidových písní

Quot sunt apes, op. 166
Rondo pro ženský sbor a capp. na slova středověké latinské studentské poezie

Psalm 137, op. 167
Ženský sbor, varhany, sopránové a basové sólo na německý text

Missa brevis, op. 176
Ženský sbor s barytonovým sólem a capp.

Zpěv zpěvů, op. 182
Píseň pro ženský sbor na báseň M. Procházkové

Titul člověčí, op. 193
Čtyřhlasý dívčí sbor a capp. na slova V. Fischera

Strom života, op. 198
Ženský sbor na text V. Fischera

Svatba, op. 209
Pro ženský čtyřhlasý sbor na báseň D. Ledečové

Ama musicam – amor musicae!, op. 228
Čtyřhlasý ženský (nebo smíšený) sbor

Quam pulchra est, op. 229
Dívčí sbor a capp. na latinský text

Píseň o lidském srdci, op. 238
Ženský sbor a capp. na verše K. Šiktance

Pro lásku, op. 239
Čtyřhlasý ženský sbor na verše J. Seiferta

Tak staň se, op. 245
Čtyřhlasý ženský sbor a capp. na verše E. Šlesingerové

Lucerna Domini, op. 260
Tříhlasý ženský sbor, baryton a varhany (klavír) na latinský text Šalomounových přísloví č. XX

Vox dilecti mei, op. 277
Ženský sbor a capp. na Šalomounovy verše

Gaudete et exultate, op. 289
Čtyřhlasý ženský sbor na verše z Blahoslovenství

Tenera iuventa, op. 306
Dívčí sbor a capp. na slova středověké studentské latinské poezie

Tres canti studiozorum, op. 319
Čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na verše středoevropského študáckého latinského zpěvníku

Tulák větroplach, op. 322
Ženský (dětský) sbor a capp. na verše V. Fischera

Skladby pro dětský sbor

Dva dětské sbory s klavírním doprovodem, op. 20
durata: 9 min.

Jaro, op. 28
Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr

Léto, op. 31
Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr

Zima, op. 33
Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Poupata, op. 38
Suita pro dětský sbor a orchestr na lidovou poezii

Čtyřlístek, op. 41
Čtyři písně na slova I. Štuky a I. Borské pro dětské hlasy a housle sólo

Poklady, op. 53
Cyklus pěti dětských sborů na text F. Nechvátala

Amicitia, op. 54
Dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera

Holoubek, op. 56
Dětský sbor a capp.

O smutné princezně Upolíně, op. 57
Malá rozhlasová dětská opera na libreto K. Bednáře

Sedm trubačů, op. 67
Cyklus čtyř trojhlasých dětských sborů na lidovou poezii

Ze špalíčku, op. 74
Dvojhlasý dětský sbor na text F. Hrubína a capp.

Máj, op. 100
Cyklus tříhlasých sborů s flétnou na slova lidové poezie

Počítadla, op. 108
Devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera

Písně letních dnů a nocí, op. 111
Tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na text V. Fischera

Tři dětské sbory, op. 114
Na verše V. Fischera, s průvodem houslí

Řemeslníci, op. 117
Pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie

Byl jeden domeček, op. 133
Písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a 2 housle na slova V. Fischera

Hádanky, op. 134
Pro dětský sbor, housle a klavír

Olmicii laudes, op. 142
Kantáta pro tři dětské sbory, tři trubky, varhany a bicí

Zpívala bych, zpívala, op. 160
Dětský trojsbor, flétna a klavír na slova lidové poezie

Čarohrátky, op. 162
Trojhlasý dětský sbor a klavír na verše V. Provazníkové

A co ty víš, op. 178
Čtyřhlasý dětský sbor a klavír na slova D. Ledečové

Poselství hudby, op. 180
Dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na text M. Procházkové

Zpívejte ptáčkové, op. 220
Dětský dvojsbor a capp. na slova české lidové poezie

V horách, op. 222
Čtyřhlasý dětský sbor na verše V. Fischera

Tam v dálkách, op. 256
Dětský sbor a capp. na verše V. Fischera

Svita, op. 266
Dětský sbor a klavír na verše V. Procházkové

Šťastné a veselé, op. 268
Vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše V. Fischera

Hádanky – zpívánky, op. 272
Jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V. Provazníkové

Vox iuvenalis, op. 309
Dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů

Tulák větroplach, op. 322
Ženský (dětský) sbor a capp. na verše V. Fischera
Unie českých pěveckých sborů, zdenek-lukas.cz
Unie českých pěveckých sborů © 2017 | www.ceskesbory.cz